Tüketici Hakları  

 

 

     
 

Ankara 3. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
Tarafından İstenen Bilirkişi Raporu

“…
Yapılan incelemede davalı (Mynet.com) tarafından kopyalanan unsurların davacı (TuketiciHaklari.com) tarafından hazırlanan programların okuyucuya erişim olanağı sağladığı bilgiler olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir ifade ile davacının (TuketiciHaklari.com) fikri emek sarf etmek suretiyle oluşturduğu bilgi ve tasarımlar, dizaynlar davalı (Mynet.com) tarafından izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, hukuka aykırı olarak kopyalanıp alınmış ve kendi sitesinde erişime sunulmuştur. Bu durumda, davacının (TuketiciHaklari.com) eseri üzerindeki manevi ve mali hakların davalı (Mynet.com) tarafından ihlal edildiği sonucuna ulaşılmaktadır.Davalının (Mynet.com) davacının (TuketiciHaklari.com) web sitesinden iktibas (alıntı yapma) kurallarına uymaksızın yoğun alıntılar (aynen kopyalama) yaptığı, yapılan haksız iktibasların (alıntıların) yoğunluk itibariyle asıl esere galip gelecek nispette olduğu, maksadın haklı göstereceği nispetin aşıldığı (kaynak dahi gösterilmeksizin) anlaşılmaktadır.


Davalı sitesi Mynet.com da reklam yayınlandığı ve bu suretle gelir elde edildiği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır.”


Hem Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi hem de Ankara 3. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi aracılığı ile elde edilen Bilirkişi Raporları, Mynet.com web sitesi çalışanlarının/yetkililerinin yukarıda anlatılan haksız fiilleri gerçekleştirdiğini, TuketiciHaklari.com web sitesinin iddialarının tamamen doğru olduğunu ve bu nedenle Mynet.com un TuketiciHaklari.com web sitesine maddi - manevi tazminat ödemesi gerektiğini çok açık şekilde ortaya koymuştur.

----------------------------------------------------------------------------

Ankara 3. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi' nin Kararı

TuketiciHaklari.com Web Sitesi
Mynet.com Tarafından İzinsiz Olarak Kopyalandı

Mynet.com Aleyhine Açılan Davanın Detayları

Mynet.com Tarafından Kopyalanan Sayfa Görüntüleri  
Mynet.com Tarafından Kopyalanan Sayfa Görüntüleri
Mynet.com Tarafından Kopyalanan Sayfa Görüntüleri
     
       
  copyright © 2010 - TuketiciHaklari.com  
Tüketici Yasası' nın İnternetteki Adresi Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciYasasi.com OzelOkullar.com JenerikDomainler.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com